JANA HOJSTRIČOVÁ


ŽIVOTOPIS
Jana Hojstričová sa narodila v roku 1972 na Myjave /Slovensko/. Vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, odbor fotografia. Pracuje ako fotograf a pedagóg . Od roku 1998 pedagogicky pôsobí na Katedre fotografie a nových médií VŠVU, od roku 2007 je vedúcou katedry. Zúčastnila sa celej rady domácich a zahraničných výstav a fotografických festivalov napr: FotofestHouston, Mesiac fotografie Bratislava, Medzinárodný festival mladej fotografie vLjubljane, Medzinárodný festival fotografie v Lodži, Septembre de la Photographie, Lyone, Moisdela Photo a Paris vo Francúzsku. Žije a pracuje v Bratislave. Jana Hojstričová vstúpila na výtvarnú scénu v 90. rokoch 20.storočia. Nosnou témou jej tvorby je telo, ktoré stavia do konetextu s rastúcim vplyvom konzumnej spoločnosti naň.


BIOGRAPHY
Jana Hojstričová was born in 1972 in Myjava /Slovakia/. She has graduated in Photography, from the Academy of Fine Arts in Bratislava. She has worked as a photograph and pedagogue. Since 1998 she has worked at the Department of Photography and New Media at the Academy of Fine Arts, and since 2007 she has been the Head of the Department. She has participated in a number of domestic and international exhibitions and festivals of photography such as: Fotofest Houston, Month of Photography in Bratislava, International festival of young photography in Ljubljana, International festival of photography in Lodz, Septembre de la Photographie in Lyon, Mois de la Photo in Paris etc. to name a few. She works and lives in Bratislava. Jana Hojstričová has entered the Slovak scene of fine arts in the 90th of the 20th century. The key theme of her artwork is human body, which is put into the context of a growing impact of the current consuming society.